Medeltidsskeppet Gribshunden

Målning av Hans Holbein dy.

 

 

Utanför Ekösund i Ronneby kommun i Blekinge ligger det ett vrak. Det upptäcktes på 1970-talet av några sportdykare, men det är först 2001 när myndigheterna får nys om vraket och kan skicka dit marinarkeologer. En mindre marinarkeologisk undersökning genomfördes och man kom fram till att skeppet var av ek som huggits i nordöstra Frankrike vintern 1482-1483 (Fantastiskt med datering eller hur?) Man undrade naturligtvis var det var för fartyg som låg på botten, men det dröjde fram till 2006 innan man påbörjade det stora utgrävningsarbetet.

Trots att det var 12 år sedan det hittats har man förrän nu inte kunnat avgöra vilket skepp det är som ligger på botten. Nu har man däremot gjort en liten forskning och kommit fram till att det antagligen handlar om det danska skeppet Gribshunden. Men hur kan man vara så säker på det? Hur har man kommit fram till att det borde vara så?

Det första man har är dateringen som är daterad till en viss vinter i nordöstra Frankrike. Eftersom träslaget är hugget i ett annat land är det också troligt att det var där det byggdes. I Frankrike och nere i Europa hade man kommit längre i utvecklingen av örlogsfartygen, och modellen som Ekösundsvraket är av är väldigt modern för den tiden. Ekösundsvraket  är en karrack. Hon är ungefär 30 meter lång och 7,5 meter bred. Det är ett ganska högt fartyg, förhöjd i både fören och aktern och har flera stora master. Hon är dessutom bygg på kravell. Det betyder att  bordläggningsplankorna ligger kant i kant och inte överlappar varandra som på andra skepp. Vid den här tiden är kravellbyggda skepp ovanliga i Sverige och Ekösundsvraket är det äldsta kravellbyggda skeppet man känner till i Norden. 

Vad man vet om skepp som fanns på den tiden är en del. Man vet i alla fall vilka som fanns, det fanns nämligen uppskrivet i flera olika källor och i olika fartygslistor. Gribshunden – som man tror att Ekösundsvraket är – finns uppskrivet i två listor. Så Gribshunden fanns och det är troligt att hon var byggd i slutet av 1480-talet. Hur fartygen såg ut dokumenterades inte, så där igenom är det svår att avgöra något utifrån det.

Det man vet om Gribshunden finns nedskrivet i flera olika krönikor. Bland annat nämns hon i Sturekrönikan och där skriver man om en resa mellan Köpenhamn och Kalmar år 1495 som Gribshunden var med på. Den här tiden var unionstid men kung Hans var bara kung över Danmark och Norge, men strävade efter att bli kung över Sverige. Därför skulle han resa till Kalmar för att förhandla om den svenska kronan. Segelvägen den här tiden var inomskärs. Man seglade innanför många stora öar, allt för att ha nära till stranden om ovädret skulle slå till. Man passerade nära Ronneby och igenom Ekösund. Vi vet alltså att Gribshunden 1495 faktiskt passerade platsen där Ekösundsvraket ligger i dag.

I skrifter kan man också läsa att Gribshunden började brinna och sjönk. Ombord på skeppet fanns den danske stormannen Tyge Krabbe och han skriver att 

”… vi kom i en havn uden för Rondeby som kaldes Egesund og der kom ild i Hans nådes hovedskip som kallades Gribshunden og blevder mange riddermaend og fattige karle braendt ihjel och der blev den bugede doctor med og jeg fik og någen skade der.”

Fritt översatt; fartyget fattade eld och många riddare och fattiga karlar brändes ihjäl och han själv skadades i branden. 

Men hittar man något i vraket som tyder på att Ekösundsvraket är Gribshunden? Ja en del faktiskt. När man började med utgrävningarna av Ekösundsvraket hittade man kalkbruk, djurben, delar av ringbrynjor och urholkade trästockar som användes som underreden till kanoner. Hon var bestyckad med många kanoner, uppåt tolv stycken som var placerade på relingen. Ringbrynjedelarna och oxbenen som hittats tyder på att det var ett rikt skepp med rik besättning. Antagligen fanns det en adelsman ombord som behövde äta väl. Kalket som fanns i lasten har också spårats och kom ifrån Saltholmen nära Köpenhamn (Där Öresundsbron går idag). Mycket tyder alltså på att det är Gribshunden som ligger där begravd.

Ja vad tror ni? Kan det vara Gribshuden som ligger där? Eller har arkeologerna fått allt om bakfoten? 

Här kan du lyssna på första delen och den andra delen.

Vill man så kan man läsa hela artikeln på Sveriges Radios hemsida.

Categories: Blogg