Finns drottning Margareta i en kyrka i Ronneby?

Min hemstad Karlskrona är full av historia, men dess höjdpunkt kommer cirka 300 år efter den period som jag själv är som mest intresserad av. För att hitta lite medeltida 1300-tals kultur måste jag åka till grannstaden Ronneby som under 1200-talet hade sin storhetstid. Mitt i Ronneby finns Heliga Kors kyrka (är inte det ett underbart kyrkonamn föresten?) och det är i denna kyrka som två forskare nu tar sitt avstamp ifrån. De två forskarna heter Hans Milton och Harald Andersson och de presenterar nu en hypotes om att drottning Margareta ska vara avbildad i Heliga kors kyrka.

Heliga kors kyrka är Ronnebys enda bevarade medeltida byggnadsverk. Kyrkan började byggas på 1100-talet och byggdes färdigt under 1400-talet. Den är rikt dekorerad  från många olika århundranden. Bland det vackraste som finns är bland annat ett valv som leder från Södra vapenhuset in i byggnaden. Portalen är huggen ur ett grenitblock och stenmästaren – som är okänd – har dekorerat valvet med ett kors och två liljor. I kyrkan finns även  kalkstensmålningar från slutet av 1500-talet som bland annat består av en bild av Petrus som påve.

Men den utsmyckning som nu diskuteras finns i kyrkans stjärnvalv. Delar av valvet dateras till 1380-talet – och här finns fyra små skulpturer – ett i varje hörn. Det är ett lejon, ett okänt fabeldjur och två ansikten. Den teori som Svenska kyrkan presenterar är att det är två män, det ena väldigt tydligt en man och att det andra är en ung man utan skägg. Den unga mannen är extra fint utmejslad och är dessutom krönt med en krona. Det skulle kunna vara en avbild av Magnus Eriksson som var ung i början av 1300-talet. Det är här de två lokalhistorikerna Harald Andersson och Hans Miltons teori kommer in. De tror nämligen inte  att det är Magnus Eriksson som avbildas, utan unionsdrottningen Margareta. Man vet att Margareta varit i Blekinge två gånger. Då var hon i Sölvesborg, dels 1402 och sen 10 år senare 1412.

Stjärnvalvet. Inne till höger finns skulpturerna som det pratas om

 

 

 

Ronneby för den här tiden var en handelstad som tappade sina stadsprivilegier efter en stor brand i början av 1300-talet och får tillbaka sina stadsprivilegier 1387. Samma år dör den dansk-norske kungen Olof Håkansson och hans mor Margareta blir dansk riksföreståndare. Det starkaste östdanska fästet är vid den här punkten Sölvesborg i västra Blekinge och Kalmar är det starkaste fästningen i Sverige. Unionen som Margareta får igenom stärker Blekinge som ligger på gränsen. De båda historikerna spekulerar också i att Ronneby kanske fick hjälp med att restaurera upp staden efter stadsbranden i samband med att de fick tillbaka sina stadsprivilegier. Kanske kände Ronneby att de var skyldiga kungahuset något?

Margareta?

 

Enligt teorin ska det alltså den skägglösa unge mannen vara drottning Margareta. Lejonet ska symbolisera kungahuset och de två lokalhistorikerna tror att det oidentifierade fabeldjuret kan vara en varg. Vid den här tidpunkten var Vicke van Vitzen länsherre över Blekinge, och hans vapensköld återfinns just en varg. Teorin är därför att det ska vara drottning Margareta och ett lejon, samt Vicke van Vitzen och hans varg som finns i Heliga Kors kyrka.

– Vi tror att det här kan vara Ronnebys sätt att hylla unionsdrottningen och länsherren, säger amatörhistorikern Harald Anderson till lokaltidningen Sydöstran.

Skulle det vara drottning Margareta som avbildas så är det ganska spektakulärt. Det finns just nu bara två kända avbildningar av drottningen från den tid hon levde. Den ena finns i Roskilde domkyrka och den andra är ett ungdomsporträtt som finns i Lübeck i Tyskland.

Källor:
Blekinge läns tidning från 16 maj 2013

Sydöstran från 16 maj 2013
Svenska kyrkans informationom Heliga Kors kyrka
samt museipedagogen Ola Palmgren på Blekinge Museum i Karlskrona.

Bilder:

Svenska kyrkans informationshäfte om Heliga Kors kyrka 

Categories: Blogg